Projelerimiz

Sen De Gel Derneği; ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla projeler üreten, kâr amacı gütmeyen bir topluluktur.
Bağışçılarımızın desteğiyle, harekete geçtiğimiz günden beri +520.000 kişinin hayatına dokunduk.

İyileştirme

Bölgesel iyileştirme ve ekonomik kalkındırma programlarımızla, en az gelişmiş ülkelerde insanların hayat standartlarını arttırmayı planlıyoruz

Güçlendirme

Özellikle kadınlar ve gençleri hedef alan mikro kredi programlarımızla, kadın ve gençlerin sosyal gelişimini sağlamayı ve toplum içindeki rollerini güçlendirmeyi planlıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma

Su kuyusu, tarım ve hayvancılık programlarımız, mesleki eğitimlerimiz ve mikro kredi uygulamalarımızla, çalıştığımız bölgelerde sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamayı planlıyoruz.

İhtiyacın bulunduğu coğrafyalarda, yoksulluk ile mücadele, istihdam üretme, hayata değer katma gibi amaçlarımız doğrultusunda nitelikli ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Yaşadığımız dünyayı, herkes için daha güzel bir yer haline getirmek mümkün.